Vegetační úpravy


  • vegetační úpravy veřejných prostranství, výsadby zeleně (parky, cyklostezky…)
  • kácení stromů ve ztížených podmínkách
  • řez vzrostlých stromů (arboristika)
  • návrhy a realizace zahrad, střešní zahrady
  • a mnoho dalšího…